MT Hardy s.r.o. - dilatační spáry

Dilatační spáry
tak, aby opravené chránily před zatékáním, větrem, který může nadzvednout podlahové krytiny, možným hnízděním ptáků…
fa-hardy.trade.cz/dilatacni-spary

Copyright © 2001-2018 Czech Trade International s.r.o. All rights reserved.